firdpc.com firdpc.com - Aktualno - FIRDPC

firdpc.comWebsite Profile

Title: Aktualno - FIRDPC
Keywords:
Description:Aktualno - FIRDPC Za?etna stran Slovensko English Aktualno O Forumu O nas Vrednost inovacij Zdravje in rast ?lani Kodeksi Javna objava prenosov sredstev ZD in ZO Javna objava prenosov sredstev dru?tvo
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

firdpc.com Information

Website / Domain:firdpc.com
Website IP Address:212.103.146.248
Domain DNS Server:ns.kabi.si,ns1.kabi.si

firdpc.com ranks

Alexa Rank:7622113
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

firdpc.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$2,245
Daily Revenue:$6
Monthly Revenue:$184
Yearly Revenue:$$2,245
Daily Unique Visitors:566
Monthly Unique Visitors:16,980
Yearly Unique Visitors:206,590

firdpc.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Server Apache
Date Tue, 25 Sep 2018 12:42:34 GMT

firdpc.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

firdpc.com Similar Website

Domain WebSite Title
artpod.si Aktualno
zeleni-hit.hr AKTUALNO
zdr.info Aktualno
ossavskonaselje.si AKTUALNO
standup.si Aktualno
zdhs.si Aktualno
atletskiklub-sg.si Aktualno
oprema-varnost.si Aktualno
penslovenia-zdruzenje.si Aktualno
svijetezoterije.org Aktualno
irner.si Aktualno
hid-irandustan.hr Aktualno
tednik.si Aktualno
music-star.hr Aktualno
talentirana.si Aktualno
knjiznica-crikvenica.hr Aktualno
sindikat-szsss.si Aktualno
lovrec-biro.si AKTUALNO

firdpc.com Alexa Rank History Chart

firdpc.com aleax

firdpc.com Html To Plain Text

Aktualno - FIRDPC Za?etna stran Slovensko English Aktualno O Forumu O nas Vrednost inovacij Zdravje in rast ?lani Kodeksi Javna objava prenosov sredstev ZD in ZO Javna objava prenosov sredstev dru?tvom bolniikov Publikacije Sodelovanje z dele?niki Predpisi Povezave Smo priznan partner dru?be pri promociji kakovostnega in vzdr?nega zdravstvenega sistema, ki pomembno prispeva k zdravju, blaginji dru?be in posameznika. Zagotavljamo in podpiramo oskrbo z najnovej?imi inovativnimi, u?inkovitimi in varnimi zdravili ter zdravstvenimi storitvami v Sloveniji. Spodbujamo transparentno in eti?no sodelovanje vseh dele?nikov v zdravstvu za razvoj inovacij, ki re?ujejo ?ivljenja in izbolj?ujejo njihovo kakovost. Ponujamo visokokakovostne informacije o inovativnih zdravilih in mo?nostih zdravljenja vsem prebivalcem Slovenije. FIRDPC Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih dru?b, GIZ Dunajska 159, 1000 Ljubljana (pisarne) tel.: 08 205 0742 fax: 08 205 0745 e-po?ta: info@firdpc.com V sredi??u 5. strate?ka konferenca Vrednost inovacij Torek, 11. oktober 2016 - Oblikovanje politik v zdravstvu in odlo?itve o vklju?evanju in financiranju inovacij bi za vzdr?nost in kakovost zdravstvenega sistema morale biti podprte z dokazi na vseh podro?jih in zbiranje podatkov povezano med institucijami ... ... Ve? o tem 8. infozajtrk za medije ?etrtek, 9. junij 2016 - O vplivu sodelovanja zdravstvenih delavcev s farmacevtsko industrijo na stroko, posameznika in dru?bo je tekla beseda na zdaj ?e 8. Forumovem info zajtrku za predstavnike medijev v torek, 7. junija 2016. Sogovorniki so spregovorili o tem, zakaj zdravstveni delavci po ... Ve? o tem Sre?anje Delovne skupine EFPIA za srednjo in vzhodno Evropo v Ljubljani Ponedeljek, 7. marec 2016 - Forum je z EFPIA v Ljubljani soorganiziral delavnico o implementaciji evropske direktive o prepre?evanju vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo in gostil sre?anje Delovne skupine EFPIA za srednjo in vzhodno Evropo. ... Ve? o tem Arhiv novic Novice STA Zdravstvo Ob svetovnem dnevu zdravja opozorila o poglabljanju du?evnih stisk Ljubljana, 07. aprila (STA) - Ob svetovnem dnevu zdravja so klini?ni psihologi opozorili, da ljudje nimajo dostopa do u?inkovite in pravo?asne pomo?i, zaradi ?esar se du?evne stiske poglabljajo. V dru?tvu za vse?ivljensko pomo? Poglej! se spra?ujejo, kako nevarna pri zdravljenju depresije so zdravila, v Zadru?ni zvezi Slovenije pa so poudarili pomen kakovostne hrane za zdravje. Ve? o tem Veliko vlogo pri prepoznavanju stisk otrok imajo tudi ?olski svetovalni delavci Ljubljana, 07. aprila (STA) - Ob dana?njem svetovnem dnevu zdravja, ki letos v ospredje postavlja depresijo, je Zavod RS za ?olstvo skupaj s slovensko pisarno Svetovne zdravstvene organizacije pripravil posvet o du?evnem zdravju otrok v vrtcu in ?oli. Direktor zavoda Vinko Logaj je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen svetovalnih delavcev pri prepoznavanju stisk otrok. Ve? o tem Svetovni dan zdravja o prepoznavanju in zdravljenju depresije Ljubljana, 07. aprila (STA) - Leto?nji svetovni dan zdravja, ki poteka danes, je usmerjen v osve??anje o depresiji in poteka pod sloganom Spregovorimo o depresiji. Tako bodo danes po vsem svetu, tudi v Sloveniji potekale aktivnosti in dogodki, s katerimi bodo opozarjali na pomen prepoznavanja, obravnave in obvladovanja depresije. Ve? o tem Arhiv novic Izdelava: Kabi d.o.o. ? FIRDPC 2004-2017

firdpc.com Whois

Domain Name: FIRDPC.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Nina Jerak
Registrant Organization: Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih druzb
Name Server: NS.KABI.SI
Name Server: NS1.KABI.SI
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-25T12:42:34Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en